ศิลปะ 09 - ในการเผยแพร่วิดีโอแทรกท่าเต้น:

- ชื่อผู้สร้างท่าเต้นของผู้แต่ง

- ชื่อของเดี่ยวหรือกลุ่มที่แสดงท่าเต้น

- ชื่อเพลงและล่ามของเพลงที่เลือกสำหรับท่าเต้น

 

ข้อ 10 - ผู้เข้าร่วมคนเดียวโรงเรียนหรือกลุ่มของแต่ละประเภทจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมข้อมูลที่จำเป็นโดยป้อน:
- ลิงก์เว็บของวิดีโอที่โพสต์บน Youtube หรือ Facebook จะได้รับการตรวจสอบ
- เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบท่าเต้นวิดีโอ

กรอกและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน

podulo.jpg

© Copyright NatuSumba 2021

Privacy Policy

10505302_10203375009869334_5425480441102